Predmet C-423/13: Presuda Suda (drugo vijeće) od 10. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Vilniaus energija” UAB protiv Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje robe — Mjere s istovrsnim učinkom — Direktiva 2004/22/EZ — Mjeriteljski pregledi mjernih sustava — Vodomjer za toplu vodu koji zadovoljava sve zahtjeve Direktive i spojen je na uređaj za daljinski (telemetrijski) prijenos podataka — Zabrana korištenja navedenog vodomjera bez prethodnog mjeriteljskog pregleda sustava)