Asia C-423/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.9.2014 (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasin (Liettua) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Vilniaus energija UAB v. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Ennakkoratkaisupyyntö — Tavaroiden vapaa liikkuvuus — Vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet — Direktiivi 2004/22/EY — Mittausjärjestelmien metrologinen varmennus — Kaikki direktiivin 2004/22 vaatimukset täyttävä ja tietojen (telemetriseen) etäsiirtolaitteeseen liitetty kuumavesimittari — Kielto käyttää mittaria ennen järjestelmän metrologista varmennusta)