/* */

Sodba Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 20. novembra 2012. # Phonebook of the World proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). # Znamka Skupnosti - Postopek za ugotavljanje ničnosti - Besedna znamka Skupnosti PAGINE GIALLE - Absolutni razlog za zavrnitev - Razlikovalni učinek - Neobstoj opisnosti - Neobstoj znakov ali označb, ki so postali običajni - Člen 7(1), od (b) do (d), Uredbe (ES) št. 207/2009 - Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo - Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 207/2009. # Zadeva T-589/11. Phonebook of the World proti OHMI-Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) TITJUR