Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))