Pisno vprašanje P-1922/10 vlaga Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) za Komisijo. Izgon družinskih članov