Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 11. marca 1970. # Bundesknappschaft proti Élisabeth Brock. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundessozialgericht - Nemčija. # Zadeva 68-69. TITJUR Brock