Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1036 a Comisiei din 15 iulie 2020 privind neaprobarea anumitor substanțe active din produsele biocide în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)