Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1036 tal-15 ta’ Lulju 2020 dwar in-nuqqas ta’ approvazzjoni ta’ ċerti sustanzi attivi fi prodotti bijoċidali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)