Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1036, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, tiettyjen biosidivalmisteissa käytettävien tehoaineiden hyväksymättä jättämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)