Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1036 af 15. juli 2020 om ikke at godkende visse aktivstoffer i biocidholdige produkter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst)