Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/2429 o dovoljenju Latviji, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (a) člena 26(1) ter členov 168 in 168a Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost