Zadeva T-79/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2018 – Schoonjans/Komisija (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Notranji natečaj – Oblikovanje rezervnega seznama za zaposlovanje asistentov – Pogoj za pripustitev k natečaju, ki se nanaša na funkcionalno skupino, v katero je kandidat uvrščen na zadnji dan za vložitev prijav – Nepripustitev k sodelovanju na preizkusih natečaja)