Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 392, 25 ta' Novembru 2015