Zadeva C-12/10: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. decembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Lecson Elektromobile GmbH proti Hauptzollamt Dortmund (Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Oddelek XVII — Vozila, zrakoplovi, plovila in spremljajoča transportna oprema — Poglavje 87 — Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor — Tarifni številki 8703 in 8713 — Električna vozila s tremi ali štirimi kolesi, zasnovana za prevoz ene osebe, ki dosežejo največjo hitrost od 6 do 15 km/h in z ločenim gibljivim krmilnim drogom, imenovana „elektromobili“ )