Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/157 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1616 όσον αφορά βιομηχανικές βαλβίδες, διαδικασίες συγκόλλησης, εξοπλισμό για συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας, αεριoαυλωτούς λέβητες, βιομηχανικές μεταλλικές σωληνώσεις, χαλκό και κράματα χαλκού, εξοπλισμό και εξαρτήματα υγραερίου (LPG) και διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερπίεσης