Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10242 – Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 164/05