Zadeva T-170/17: Tožba, vložena 20. marca 2017 – RW/Komisija