Pisno vprašanje E-009348/11 Giommaria Uggias (ALDE) za Komisijo. Skladnost davčnega ščita z evropskimi predpisi na področju DDV