Pisno vprašanje E-1213/09 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Uvajanje presejalnih programov za raka na Irskem