Generalni direktorat za mobilnost in promet (GD MOVE) — Objava prostega delovnega mesta glavnega svetovalca/glavne svetovalke (razred AD 14) (člen 29(2) kadrovskih predpisov) — COM/2019/10390