2014/288/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. maja 2014 glede standardnih zahtev za poročanje o nacionalnih programih izkoreninjenja, nadzora in spremljanja nekaterih živalskih bolezni in zoonoz, ki jih sofinancira Unija, in o razveljavitvi Odločbe 2008/940/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2976)