Zadeva C-244/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – Ewaen Fred Ogieriakhi proti Minister for Justice and Equality, Irski, Attorney General, An Post (Predhodno odločanje — Direktiva 2004/38/ES — Člen 16(2) — Pravica družinskih članov državljana Unije, ki so državljani tretjih držav, do stalnega prebivanja — Konec skupnega življenja zakoncev — Takojšen začetek življenja z drugima partnerjema med nepretrganim obdobjem petih let — Uredba (EGS) št. 1612/68 — Člen 10(3) — Pogoji — Kršitev prava Unije, ki jo stori država članica — Preizkus narave zadevne kršitve — Nujnost predhodnega odločanja)