Smernica Rady z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín