Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 30.6.2020.