Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)