Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)