Sprawa C-498/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Włoska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 1999/31/WE — Artykuł 14 lit. b) i c) — Składowanie odpadów — Istniejące składowiska odpadów — Naruszenie)