Zadeva T-165/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. marca 2019 – Francija/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Odhodki Francije — Shema pomoči na površino — Procesna jamstva — Uredba (ES) št. 885/2006 — Pojem „trajni pašnik“ — Uredba (ES) št. 1120/2009 — Nacionalni kontrolni sistem, ki temelji na neskladni opredelitvi krmnih površin — Izključitev vseh odhodkov — Sorazmernost — Program razvoja podeželja v celinski Franciji — Ukrepi podpore za razvoj podeželja — Območja z omejenimi naravnimi možnostmi — Uredba (ES) št. 1975/2006 — Uredba (EU) št. 65/2011 — Pavšalni finančni popravek — Pregledi na kraju samem — Merilo obremenitve — Štetje živali — Začasna shema za prestrukturiranje industrije sladkorja — Uredba (ES) št. 320/2006 — Uredba (ES) št. 968/2006 — Pogoji za odobritev pomoči za prestrukturiranje — Pojem „proizvodna zmogljivost“ — Presoja uporabe silosov na dan vložitve prošnje za odobritev pomoči — Pojem „popolna odstranitev“ — Sorazmernost — Enako obravnavanje — Priloga 2 k dokumentu VI/5330/97)