Zadeva F-54/09: Tožba, vložena 20. maja 2009 — Lebedef proti Komisiji