Sklep št. 1/2020 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, z dne 28. aprila 2020 v zvezi s sprejetjem poslovnika za posredovanje, poslovnika za arbitražo ter etičnega kodeksa razsodnikov [2020/670]