Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2011 referitoare la politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (2010/2311(INI))