Zadeva C-212/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal