Vec C-212/17: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. apríla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španielsko) – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal