Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Skupnega sveta EU–Mehika št. 1/2005 glede popravka Sklepa Skupnega sveta EU–Mehika št. 3/2004 z dne 29. julija 2004