Zadeva C-107/11: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. februarja 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Italija) – Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta proti Massimiliano Rizzo (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Svoboda ustanavljanja — Svoboda opravljanja storitev — Igre na srečo — Pobiranje stav za športne dogodke — Zahteve glede koncesije — Posledice kršitve prava Unije pri podelitvi koncesij — Podelitev 16300 dodatnih koncesij — Načelo enakega obravnavanja in obveznost preglednosti — Načelo pravne varnosti — Zaščita prejšnjih koncesionarjev — Nacionalna ureditev — Obvezne minimalne razdalje med prostori, v katerih se pobirajo stave — Dopustnost — Čezmejne dejavnosti, podobne tem, ki so predmet koncesije — Prepoved na podlagi nacionalne ureditve — Dopustnost)