2010/305/: Sklep Sveta z dne 26. aprila 2010 o imenovanju avstrijskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora