2010/305/: Besluit van de Raad van 26 april 2010 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité