2010/305/: 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Austrijai atstovaujančio nario skyrimo