Europaparlamentets ändringar antagna den 31 maj 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) 11