Az Európai Parlament 2018. május 31-én elfogadott módosításai az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslathoz (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) 11