Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 66/03