Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/256 av den 13 februari 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/207 vad gäller ändringar av modellerna för inlämning av uppgifter om större projekt, för den gemensamma handlingsplanen och för genomföranderapporterna om målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, och om rättelse av den förordningen vad gäller uppgifter för resultatöversynen och resultatramen