Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/256 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva podatke za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti