Uitvoeringsverordening (EU) 2019/256 van de Commissie van 13 februari 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/207 met betrekking tot wijzigingen van de modellen voor de indiening van de informatie over een groot project, het gezamenlijke actieplan, de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid” en de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” en tot rectificatie van die verordening met betrekking tot gegevens voor de evaluatie van de prestaties en het prestatiekader