Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/256 tat-13 ta' Frar 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/207 fir-rigward tat-tibdil tal-mudelli għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar proġett maġġuri, għall-pjan ta' azzjoni konġunt, għar-rapporti ta' implimentazzjoni għall-Investiment bl-għan tat-tkabbir u l-impjiegi u bl-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea u li jikkoreġi dak ir-Regolament fir-rigward tad-data għall-fini tar-rieżami tal-prestazzjoni u l-qafas tal-prestazzjoni