2019 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/256, kuriuo dėl informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelių pakeitimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/207 ir ištaisomos to reglamento nuostatos dėl veiklos rezultatų peržiūrai ir veiklos rezultatų planui skirtų duomenų