Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))