Zadeva C-83/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. julija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbetsdomstolen – Švedska) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet proti Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Pomorski prevoz — Svoboda opravljanja storitev — Uredba (EGS) št. 4055/86 — Uporabljivost za prevoz iz držav pogodbenic Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ali vanje s plovili, ki plujejo pod zastavo tretje države — Sindikalni ukrepi, izvedeni v pristaniščih take države članice v korist državljanov tretjih držav, zaposlenih na teh plovilih — Nevpliv državljanstva teh delavcev in zastave, pod katero plujejo plovila, na uporabo prava Unij)