Zadeva C-535/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 14. oktobra 2015 – Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle