Vec C-535/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 14. októbra 2015 – Slobodné a hanzové mesto Hamburg/Jost Pinckernelle